balasi


balasi
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] balasi
[Swahili Plural] balasi
[English Word] eruption
[English Plural] eruptions
[Part of Speech] noun
[Class] 9/10
[Terminology] medical
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] balasi
[Swahili Plural] balasi
[English Word] water jug (large)
[English Plural] water jugs
[Part of Speech] noun
[Class] 9/10
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] balasi
[Swahili Plural] balasi
[English Word] leprosy
[Part of Speech] noun
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] balasi
[Swahili Plural] balasi
[English Word] rash
[English Plural] rashes
[Part of Speech] noun
[Class] 9/10
------------------------------------------------------------
[Swahili Word] balasi
[Swahili Plural] mabalasi
[English Word] water jug (large)
[English Plural] water jugs
[Part of Speech] noun
[Class] 5/6
------------------------------------------------------------

Swahili-english dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • bala — 1. is. Övlad, uşaq, oğul. Ana və bala. Balalara hədiyyə. – Bala baldan şirindir. (Ata. sözü). Biçarə Məşədi Əsgər indi üç gün idi ki, gözüyaşlı ac acına balalarının əhvalına alışırdı. S. M. Q.. <Ana:> Qulaq asın, mənim balalarım, ürəyimə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • damnançıxma — (Kəlbəcər, Qazax, Şamaxı, Tovuz) 1. inəyin birillik balası (Qazax, Tovuz) 2. camışın ikiillik balası (Kəlbəcər); – Damnançıxma çöldə otduyur 3. inəyin ikiillik erkək balası (Şamaxı); – Bir damnançıxma aldım 4. buğaya gələn üçillik inək (Qazax) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • daylağ — I (Ağdam, Başkeçid, Gədəbəy, Qazax, Laçın, Tovuz) birillik at balası. – Bu daylağ alapaçanın nəslinnəndi (Tovuz) II (Füzuli, Şamaxı) dəvə balası. – Daylağı o:sarra (Şamaxı); – Dəvə balası iki yaşında olur daylağ (Füzuli) III (Sabirabad) cəld,… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • pota — (Ağdam, Başkeçid, Bolnisi, Borçalı, Qazax, Şəmkir, Tovuz) 1. biryaşar camış balası (Başkeçid, Bolnisi, Borçalı, Qazax, Şəmkir, Tovuz). – Arvad, Qurvan potoyu neylədi? (Qazax); – Pota ot ye:ir (Borçalı) 2. donuz balası (Ağdaş, Zərdab) – Bir… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • teləçi — (Kəlbəcər) heyvanın yeni doğulmuş balası öldükdə anası ölmüş başqa bir balanı ona isnişdirən adam. – Qəni kişi yaxşı teləçidi. Bizim gamuşın balası öldü, bir quzu telədi, elə isdiyidi kin, öz balası kimi …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • zalım — sif. və is. <ər.> 1. Zülm edən, zülmkar, qəddar, mərhəmətsiz, insafsız. Zalım padşah. Zalım istismarçılar. – Mən görmüşəm, kafirim də görməsin; Nə yaman dərd imiş zalım ayrılıq. Molla Cümə. . . Bir dəstə zalım bir yerə cəm olub və özlərinə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • danaça — I (Ağdaş, Göyçay, Zərdab) nərə balığının bir növü. – Danaça mırıdan bö:g olur (Ağdaş); – Ürüsdəm dayı bir danaça tutdu, güjnən gəmiyə qoydu (Zərdab) II (Cəbrayıl, Qafan) 1. camışın birillik dişi balası (Qafan). – Bizim gamışın danaçası vırağandı… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • day — I (Ağdam, Qax, Ordubad, Şəki) 1. birillik at balası (Şəki); – Bir illığ olanda day diyərıx atın balasına 2. üçyaşar at balası (Ağdam, Ordubad). – Dayı xırda xırda örgədəllər, qərəm mimmək olmaz (Ordubad) II (Salyan) daha. – Day sə: heş bir sözüm… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • ətcə — (Mərəzə, Mingəçevir) yumurtadan təzə çıxmış, hələ tüklənməmiş quş balası. – Sərçənin balası hələ ətcədi (Mərəzə) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • təliməx’ — (Gədəbəy, Gəncə, İmişli, Qarakilsə, Qazax) bax teləməx’. – İnə:n balası olmıyanda oi təli:llər qarannığ yerdə (İmişli); – Balası ölən inəyə bir quzu təliynən zavax (Gədəbəy) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

 • adəmizad — ə. və f. insan balası, adam balası …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.